top of page

уреди

      Разтворите на анолит и католит, произведени от нашето ноу-хау, са отлични

      екологично чист

 1. Нетоксичен за хора и животни

 2. Много ефективни и бързодействащи  биоциди

 3 . Може безопасно да се изхвърли в канализациятаа

 4 . Може да се използва във всички етапи на дезинфекция

 5 . Може да се прилага в течна форма, като лед или аерозол

 6 . Може да се произвежда на място, елиминирайки необходимостта от боравене и съхранение на химикали

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ ИЛИ ДА ПРОДАДЕТЕ? ОБАДЕТЕ НИ СЕ ИЛИ ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ МАГАЗИН

bottom of page